ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI
Yazılı ya da sözlü dili anlamak ya da kullanabilmek için gerekli olan bilgi alma süreçlerinin birinde ya da birkaçında ortaya çıkan ve dinleme, konuşma, okuma, yazma, heceleme, dikkat yoğunlaştırma, matematiksel işlemleri yapmada yetersizlik nedeniyle bireyin eğitim performansının ve sosyal uyumunun olumsuz yönde etkilenmesi durumudur.
Öğrenme Güçlüğü Belirtileri
- Konuşmaya başlamasında önemli ölçüde gecikme
- Kelimeleri telaffuz etmede ve yeni kelimeleri öğrenmede zorluk yaşama
- Motor hareketlerin gelişiminde yavaşlık (Ayakkabı bağlamada veya düğme iliklemede güçlük)
- Okumayı zor öğrenme, yavaş okuma, bazı harfleri karıştırma (p-b, d-b, k-t, y-h, 6-9, 52-25), bazı heceleri ters okuma (ve-ev, koç-çok), bazı harfleri yazarken karıştırma (bilek-dilek, çaba-baca), kelimelerin sonlarını uydurma, isteksizlik, başkası okuyunca daha iyi anlama, yüksek sesle okumayı ve yazmayı reddetme, ev ödevlerini unutma, nasıl çalışması gerektiğini bilememe
- Matematik işaretlerini karıştırma (‘’x’’ yerine ‘’+’’), geometrik şekilleri ters çizme, bölme işlemine sağdan başlama, eldeleri unutma, çarpım tablosunu öğrenememe, uzaklık ve derinlik algılamasında sorun yaşama
- Zaman kavramını etkin kullanamama (önce-sonra-dün-bugün)
- Saati öğrenmede zorluk
- Yön kavramlarını ayırt edememe
- Yeni becerileri öğrenmede yavaşlık
- Arkadaşlık kurmada zorluk
- Mimik ve beden hareketlerini anlamada zorluk çekme.
Araştırmalar beyin yapısındaki işlevsel farklar ile ilişkili olduğuna işaret etmektedir. Bunlar doğuştan gelir ve kalıtımsaldır. Anne, baba ve kardeşte benzer bir öykü varsa diğer çocukta da görülme ihtimali artmaktadır. Doğum öncesi ve sonrasında yaşanan bir sorun (alkol kullanımı, oksijen azlığı, prematüre doğum gibi) öğrenme güçlüğüne etken olabilmektedir
Bir uzman tarafından çocuğun doğum öyküsü, gelişimsel özellikleri, okul performansı ve ailenin sosyokültürel özellikleri göz önünde bulundurularak klinik değerlendirme yapılır.
- Okuma bozukluğu ile giden (DİSLEKSİ)
- Matematik bozukluğu ile giden (DİSKALKULİ)
- Yazılı anlatım bozukluğu ile giden (DİSGRAFİ)
olarak, üç alt tipe ayrılır. Alt tipler birlikte ya da ayrı görülebilir.